G M M ELECTRONIC AND COMMUNICATION

Allmän status:

Är detta företag aktivt eller inaktivt i allmänhet?. Lär dig mer.
AKTIVA

Företagstitel:

G M M ELECTRONIC AND COMMUNICATION

Företagskod:

57096

Direktörer i företaget:

Här är listan över personer som är eller var inblandade i verksamheten.. Lär dig mer.
Om du behöver ta bort information, klicka här.

Jurisdiktion:

JAMAICA

Detta företag är också känt som:

Detta är ett tidigare namn på företaget.. Lär dig mer.

Alternativ status för företag:

I olika datakällor är status för detta företag annorlunda, så vi visar alla statusar.. Lär dig mer.
  1. Active

Företagsform:

  1. Local